Vzor osevného plánu

vytvorený osevný plán je vhodný na tlač