Kalendár záhradkára

siatiepresádzaniepretŕhaniezber
 
januárprvá polovica
druhá polovica
februárprvá polovica
druhá polovica
marecprvá polovica
druhá polovica

Zobrazené údaje (miery, termíny, podmienky) sú orientačné, odporúčame sa riadiť podľa návodu uvedeného výrobcom semien na balíčku.