Kalendár záhradkára

siatiepresádzaniepretŕhaniezber
 
novemberprvá polovica
druhá polovica
decemberprvá polovica
druhá polovica
januárprvá polovica
druhá polovica

Zobrazené údaje (miery, termíny, podmienky) sú orientačné, odporúčame sa riadiť podľa návodu uvedeného výrobcom semien na balíčku.