Kalendár záhradkára

siatiepresádzaniepretŕhaniezber
 
júnprvá polovica
druhá polovica
  • kôpor neskorý, VI(2/2)-VIII(2/2)
júlprvá polovica
druhá polovica
  • jahody 1-2 ročná výsadba, VII(2/2)-VIII(1/2)
augustprvá polovica
  • kôpor neskorý, VI(2/2)-VIII(2/2)
  • špenát neskorší, VIII(1/2)
  • jahody 1-2 ročná výsadba, VII(2/2)-VIII(1/2)
druhá polovica

Zobrazené údaje (miery, termíny, podmienky) sú orientačné, odporúčame sa riadiť podľa návodu uvedeného výrobcom semien na balíčku.